O zúfalstve a beznádeji ani nehovorím. Ale keď sa na to pozriem optikou „Homo simplex“, tak sa tomu ani nemôžeme čudovať, lebo za ostatné roky počúvame len o kradnutí, korupcii a nie moc pozitívnej nálade v spoločnosti. Čo s tým a ako proti tomu bojovať?

 

Stretol som sa s názorom, že stačí večer terapeutická dávka červeného vínka a nepozerať správy. Ja uznávam hlbší ponor do sociálnej reality, preto by som v dosiahnutí terapeutického efektu išiel ďalej. Možno by bolo vhodné zrušiť niektoré komerčné médiá, ktoré žijú prevažne zo senzácií a ľudského nešťastia, a tým prebúdzajú u mnohých nižšie pudy. Každý jedinec má totiž osobnostnú štruktúru ovplyvnenú príhodami zo života, má mechanizmy kontroly, svoj pohár trpezlivosti a aj svojskú reakciu na podnety. Veľmi dôležité je poznanie, ktoré nemusíme vždy vnímať iba striktne cez prizmu vzdelávacích ustanovizní. Je dôležité zamerať sa na poznávanie samého seba, svojho okolia, pričom empíriu by som uprednostnil pred teoretizovaním. A potom sa dostaneme k tomu, že aj poznávanie a vzdelávanie môže prispieť k ceste od zúfalstva čo najďalej.

 

Uvedomujem si, že zúfalstvo je strata nádeje, stav duševný, zmes nedostatku sebadôvery, istoty a pozitívnej perspektívy, na ktorý je potrebná zmena postoja k životu, a v tom nie vždy aj vzdelávanie dokáže pomôcť. Napríklad strata viery vedie neraz aj k zúfalstvu a naopak, oživenie viery obnoví aj nádej. Nádej môže vyrásť, splodiť presvedčenie - racionálne argumentované hodnoty. Potom už len záleží na tom, aby človek mal silnú odolnosť, aby mu presvedčenie alebo vieru neukradli, nezničili, nedehonestovali. Som veľmi šťastný, že aj v našom Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP dokážeme v mnohých prípadoch u našich žiakov a klientov pretransformovať beznádej na nádej a zároveň poskytnúť pozitívnu víziu spoločnosti.

 

Dovoľujem si môj komentár ukončiť citátom. 

 

„Telesné choroby vieme liečiť liekmi, ale jediným liekom na samotu, zúfalstvo a beznádej je láska. Veľa ľudí na svete zomiera pre kúsok chleba, ale oveľa viac ich zomiera od túžby po troške lásky.“ - Matka Tereza, zakladateľka rehoľného rádu Kongregácia misionárok lásky