Vyše 170-tisíc SZČO dostane do 22. júla oznámenie o výške ich povinných odvodov pre nasledujúce obdobie. V tejto súvislosti sa v médiách objavili informácie o tom, že „...živnostníkom sa zvyšujú odvody, Sociálna poisťovňa živnostníkom dvíha sociálne odvody“ a podobne. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1. júla nedochádza k žiadnemu paušálnemu zvyšovaniu odvodov a dôrazne upozorňuje, že výška odvodov pre živnostníkov a ostatné SZČO závisí od toho, aký mesačný vymeriavací základ dosiahli (pri jeho aktuálnom výpočte sa vychádza z daňových priznaní za rok 2018, ak boli podané v riadnom termíne, čiže k 31. 3. 2019). Ak ich príjem za rok 2018 bol rovný alebo nižší ako 5 724 eur, povinné poistenie im od 1. júla 2019 zanikne. Mierne zvýšenie minimálnej výšky mesačných odvodov (o 7 eur) a maximálnej výšky mesačných odvodov (o 97 eur) súvisí so zmenou minimálneho mesačného vymeriavacieho základu (477 eur) a maximálneho mesačného vymeriavacieho základu (6 678 eur), ktorý však platí už od 1. januára 2019. Povinné sociálne odvody pre živnostníkov a ostatné SZČO zahŕňajú nemocenské poistenie, dôchodkové starobné a invalidné poistenie a príspevok do rezervného fondu. (iH)