Slovensko malo počas našej vlády jasný postoj k otázke migrácie - odmietlo povinné kvóty a jasne deklarovalo svoje hodnotové civilizačné postoje. Aktuálny prejav predsedníčky Európskej komisie o stave Únie naznačuje, že by chcela tému povinných kvót opätovne otvárať. Predsedníčka Leyenová vo svojom prejave hovorí o hľadaní konsenzu v spôsobe riadenia migrácie v rámci budovania európskej migračného systému, na ktorom sa má podieľať každý členský štát. Ide o tzv. Nový pakt o migrácii a azyle zo septembra 2020.

Za kvetnatými rečami o ochrane najslabších sa však opäť môže skrývať bezpečnostná hrozba v podobe nekontrolovaného presúvania sa ľudí s inými pohnútkami ako zachrániť si vlastný život. „Chcem však jasne povedať: ak sa zaktivizujeme, očakávam, že sa zaktivizujú aj členské štáty,“ tvrdí Leyonová v Správe o stave Únie. V dôsledku situácie v Afganistane však reálne hrozí ďalšia migrantská vlna a s ňou súvisiace riziká terorizmu, na čo upozorňujú aj predstavitelia Veľkej Británie či Turecka.

Slovensko nepotrebuje povinné kvóty, ako sme to už urobili počas našej vlády v roku 2015, a toto odkazujeme predsedníčke Európskej komisie.