Po predĺžení núdzového stavu vládou musí Národná rada SR do 20 dní
odsúhlasiť jej rozhodnutie. Dôvodom podľa vlády je dôvod ohrozenia
života a zdravia osôb na Slovensku v súvislosti so vznikom pandémie.
Na odhlasovanie stačí obyčajná väčšina, takže sa dá predpokladať, že
koalícia toto rozhodnutie posvätí. (iH)