Klesli ceny v doprave o 5 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje. V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,2 %. Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2020 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,4 %, za domácnosti dôchodcov o 1,7 % a za nízkopríjmové domácnosti o 1,6 %. V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,1 %, za domácnosti dôchodcov o 2,4 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,3 %. (iH)