Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto oceňuje vyjadrenie predsedu vlády SR, že naša krajina bude pri rokovaniach o rozpočte EÚ na roky 2021-2027 presadzovať práve Spoločnú poľnohospodársku politiku ako jednu z priorít. Predseda vlády SR Peter Pellegrini tento zámer priblížil 4. februára počas spoločného rokovania s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. „Máme tri priority v novom rozpočte EÚ. Jednou z nich je Spoločná poľnohospodárska politika, kde chceme opäť udržať výšku platieb a zmenšiť rozdiely v príspevkoch pre poľnohospodárov v rôznych častiach EÚ,“ spresnil po rokovaní premiér Peter Pellegrini. Najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, túto ambíciu víta. Je to pre ňu signálom, že agropotravinárstvo sa stalo témou pre spoločnosť a jeho význam vnímajú aj najvyšší ústavní činitelia krajiny. „Skutočne je veľmi dôležité, že pre Slovensko je prioritou silný rozpočet pre SPP. Žijeme dobu s každodennými negatívnymi následkami klimatických zmien na poľnohospodársku produkciu. Poľnohospodári si uvedomujú celospoločenskú zodpovednosť pri boji s klimatickými zmenami. Avšak nároky, ktoré sú a budú kladené, nevieme realizovať bez silného rozpočtu. Rovnako je pre nás dôležitá konkurencieschopnosť a tú dosiahneme jedine v prípade silného rozpočtu a rovnakých podmienok. Z tohto dôvodu oceňujeme včerajšie vyjadrenie premiéra na rokovaní s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, že dorovanie platieb, rovnaké podmienky a zachovanie silného rozpočtu SPP je prioritou Slovenskej republiky,“ uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Krajiny Európskej únie budú v rámci Viacročného finančného rámca diskutovať o čiastke cca. 1,2 - 1,3 bil. €, čo je viac ako 1 % HDP EÚ. O jeho podobe by sa malo rokovať na mimoriadnej Európskej rade koncom februára. (iH)