Páchatelia na otravu používajú prevažne karbofurán, ktorý je na území Európskej únie zakázaný od roku 2008 pre mimoriadne nebezpečné účinky - aj minimálne množstvo tejto látky dokáže usmrtiť človeka. „Zabíjanie zvierat formou otrávených návnad považujeme za jednu z najvážnejších foriem environmentálnej trestnej činnosti. Miera hrozby a následky sa netýkajú iba zveri vo voľnej prírode, ale ohrozujú aj domáce zvieratá, biodiverzitu a ľudí nevnímajúc. Našťastie sa odborné aj laické povedomie o tejto kriminalite zvyšuje. Vďaka aktívnemu nahlasovaniu takýchto prípadov zo strany občanov vieme spoločne proti tejto kriminalite bojovať,“ povedal riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Mário Kern. Rita Ora dokáže vyhľadávať otrávené návnady, ako napríklad mäso, čo svojmu psovodovi signalizuje štekotom, keďže sa chemickej látky nemôže dotknúť. Čoskoro sa k nej pripojí druhý vycvičený kolega, nemecký ovčiak Nero. Psíkov budú nasadzovať v lokalitách, v ktorých hrozí otrava dravcov, aby vystopovali otrávené návnady. Zúčastňovať sa budú aj vyhľadávania návnad v prípadoch, keď už k zabitiu dravcov došlo. V neposlednom rade budú pomáhať pri prehliadkach domov, pozemkov a iných priestorov, kde budú indície o prítomnosti chemických látok. Dva vynikajúce služobné psy s úplne novou špecializáciou v radoch polície sú výsledkom spolupráce polície a mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. „Sme presvedčení, že s pomocou týchto unikátnych psov sa nám podarí znížiť úroveň vtáčej kriminality na najnižšiu možnú mieru. Tento rok sa obeťami otráv stalo až 71 jedincov dravých vtákov, medzi inými aj vzácne druhy  - 2 jedince orla kráľovského a 9 orliakov morských.  Celková spoločenská hodnota  otrávených dravcov dosahuje 136 740 eur,“ uviedol Jozef Chavko, predseda organizácie. (iH)