KOZ SR plne podporuje snahu základnej organizácie nášho členského zväzu OZ KOVO, pôsobiacej u tohto zamestnávateľa, pri presadzovaní oprávnených požiadaviek zamestnancov. „Namiesto udržania mzdových podmienok zamestnancov vedenie firmy siahlo pracovníkom vo výrobe na rôzne benefity a časti mzdy. V čase pandémie sa navyše zamestnanci už vzdali navýšenia časti miezd a vyplatenia 13.a 14. platov. Zamestnávateľ prestal vyplácať rizikové príplatky, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, krátil zamestnancom variabilnú zložku mzdy, neskôr prišli aj o motivačný bonus. Firma uskutočnené zmeny so zamestnancami neodkomunikovala,“ vysvetľujú odborári. „Napriek už viac ako pol roka trvajúcemu kolektívnemu vyjednávaniu sa nečrtá žiadna dohoda medzi zamestnancami a zamestnávateľom. Preto sa zamestnanci spoločnosti BOOSTER PRECISION COMPONENTS rozhodli vstúpiť do ostrého štrajku. Všetci zúčastnení tohto štrajku, ako aj ostatných súvisiacich aktivít s cieľom dosiahnuť nielen navrátenie predchádzajúcich mzdových podmienok, ale aj ich zlepšenie, majú podporu KOZ SR a solidárnu podporu ostatných odborových zväzov združených v KOZ SR.“ (iH)