Zamestnávatelia tak namiesto správy o nedoplatku dostali správu o čestnom vyhlásení za jún 2020. Sociálna poisťovňa sa preto dotknutým zamestnávateľom ospravedlňuje. Chyba bola spôsobená technickým problémom. Aktuálne Sociálna poisťovňa rozosiela všetkým zamestnávateľom nové správy s korektnou informáciou o neuhradenom poistnom za august 2020. (iH)