V roku 2019 Sociálna poisťovňa celkovo zaznamenala 13 307 pracovných úrazov, čo predstavovalo spomínaný mesačný priemer 1 108,9 prípadov. V prvých ôsmich mesiacoch tohto roka je štatistika pozitívnejšia – Sociálna poisťovňa eviduje za toto obdobie celkom 6 913 pracovných úrazov, čo predstavuje priemer 864 úrazov za mesiac. V mesiacoch, kedy pandémia koronavírusu dosahovala vrchol prvej vlny, tento počet klesol pod celoročný priemer – v marci Sociálna poisťovňa evidovala 839 pracovných úrazov, v apríli 780 a v máji „len“ 683. Postupné uvoľnenie opatrení sa prejavilo už v júni (876 pracovných úrazov) a zatiaľ najnegatívnejším mesiacom v tejto štatistike bol júl (1 002 pracovných úrazov). (iH)