Na poskytovanie pomoci a dotácií majú vytvorený dokonca Úrad pre poľnohospodársky register a informácie. Prostredníctvom agrorezortu podporujú chov hospodárskych zvierat i rozvoj trhu. Štátna pomoc priamo uprednostňuje vybrané podniky alebo druhy tovarov. Estónske ministerstvo vidieckych záležitostí stanovilo všeobecné požiadavky na prijímanie priamych platieb, jednotnú platbu na plochu, ale aj platby za klímu a životné prostredie či platby pre mladých poľnohospodárov. Každému je tak vopred známy postup pri podávaní žiadosti o podporu, ako aj spôsob spracovávania žiadostí.

Litva v rámci vnútroštátnej pomoci poskytuje podporu živočíšnej výrobe od roku 2004. Prispievajú na hovädzí dobytok, na dojčiace kravy, ale aj na ovce a kozy. Pre výrobcov mlieka zase vyplácajú podporu na mlieko a mliečne výrobky. Pre ilustráciu na dojnú kravu vyplácali v roku 2017 sumu 101,94 eura.

Lotyšsko má vytvorené viaceré nariadenia, na základe ktorých poskytuje štátne dotácie svojim poľnohospodárom. Financie tak putujú na pôdu, ale aj pre lesnícky sektor a vidiek. Existuje u nich aj štátna pomoc pre rozvoj poľnohospodárstva. O jej výške rozhodli už pred šiestimi rokmi.