Podľa uznesenia by NR SR mala vyjadriť vážne znepokojenie nad úrovňou, intenzitou a meškaním prác na príprave národného plánu podpory obnovy a odolnosti, ku ktorým bol medializovaný kritický postoj útvarov Európskej komisie. Rovnako nad neexistenciou politického líderstva predsedu vlády SR I. Matoviča v procese prípravy, dosiahnutia spoločenského a politického konsenzu a schvaľovania národného plánu podpory obnovy a odolnosti. Sociálni demokrati sú vážne znepokojení aj nad hrubým ignorovaní záväzného stanoviska SR k záväzným rámcom zamerania programov a investícií z nástroja EÚ pre ďalšie generácie na roky 2021-23. Opoziční poslanci tiež žiadajú vládu, aby okamžite preložila na rokovanie NR SR správu o stave prípravy tohto plánu. (iH)