(1) Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti.
- Komentár: Jednoducho ak ste tehotná alebo sa staráte o dieťa - nadriadený to musí rešpektovať a mal by vám prideľovať pracovné zmeny tak, aby ste mali možnosť zabezpečiť si starostlivosť o dieťa. Je to úplne normálna a prirodzená vec.

(2) Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale starajúci sa o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť , ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

- Komentár: Uvediem príklad- som tehotná žena, mám úväzok 38,75 hod/týždeň, som zdravá ale nevládzem už toľko, tak požiadam nadriadeného o skrátenie úväzku na 30 hodín/týždeň a prácu len na 4 dni v týždni na 8 hodín ( aj s prestávkou) pondelok až štvrtok. Vzhľadom na moje osobné skúsenosti ako tehotnej na predajni v našej firme som presvedčená o tom, že v tomto prípade zamestnávateľ maximálne vyjde zamestnancovi v ústrety. Druhý príklad – Mám 35 hodinový úväzok a keďže moje dieťa ide od septembra do škôlky, požiadam zamestnávateľa o „zmenu zmennosti“ a to tak, aby som vykonávala prácu od pondelka do piatka v čase od 7:30 hod do 15:00 hod (s prestávkou 30 minút). Zamestnávateľ je povinný mi vyhovieť ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, aby som mohla zabezpečiť starostlivosť o dieťa – mnou cez víkend a cez týždeň predškolským zariadením.
Je dobré si definovať ,čo by v tomto prípade mohli byť vážne prevádzkové dôvody: Napríklad ak mi začne nadriadený takto rozvrhovať pracovné zmeny, tak cez víkend kvôli nedostatku zamestnancov nebudeme môcť otvoriť predajňu, alebo by sme museli obmedziť jej prevádzkové hodiny. Toto sú z nášho pohľadu vážne prevádzkové dôvody. Zákonom vážne prevádzkové dôvody definované nie sú.
( §165 hovorí , že toto ustanovenie sa vzťahuje aj na zamestnanca ,ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna a neposkytuje sa jej starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo ústavná starostlivosť v zdravotníckom zariadení)

(3)Tehotná žena, žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 3 roky, osamelá žena alebo muž, ktorý sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa môžu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť sa s nimi môže len dohodnúť.
- Komentár : Ak ste jeden z týchto rodičov a nemáte to dohodnuté so zamestnávateľom v pracovnej zmluve - tak Vám nadriadený nesmie nariadiť prácu nadčas ak s ňou nesúhlasíte.

Zdá sa Vám to veľa? Pozrite si Zákonník práce, koľko je tam paragrafov a toto sú z môjho pohľadu len tie, ktoré by mal ovládať každý jeden zamestnanec.