V texte návrhu zákona ide o „dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19.“ Ale aké reálne obmedzenia čakajú Slovákov, to sa budeme opäť dozvedať po častiach, na poslednú chvíľu a často aj bez logických súvislostí, ako sme si už pri súčasnej vláde zvykli. (iH)