VšZP ešte minulý týždeň dala členom ZAP verejný prísľub, že im uhradí všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť, vrátane liekov a výkonov v rámci SVaLZ (laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia). Generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková spresnila, že verejný prísľub platí do 31. 12. 2018: „Považujeme to za dostatočne dlhý čas, aby sa poskytovatelia rozhodli, či chcú alebo nechcú byť zmluvnými partnermi VšZP.“ V ZAP je združených 1 764 poskytovateľov. Takmer polovica z nich už dodatky k zmluvám podpísala. „Poskytovatelia zo ZAP, ktorým sa 30. novembra 2018 skončil zmluvný vzťah, nemajú žiaden dôvod robiť z poistencov rukojemníkov a vyžadovať od nich platby za ošetrenie,“ dodala Ľ. Hlinková. Ak by napriek verejnému prísľubu lekár žiadal od poistenca priamu  platbu, poistenec môže požiadať o jej preplatenie v ktorejkoľvek pobočke, kde vyplní tlačivo žiadosť o  úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa a priloží k nemu doklad o zaplatení. Podľa riaditeľa sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti Milana Horvátha VšZP v súčasnosti prehodnocuje žiadosti o zazmluvnenie nových ambulancií s dôrazom na verejnú minimálnu sieť tak, aby bola kontinuálne zabezpečená zdravotná starostlivosť. „VšZP sa dohodla s Asociáciou nemocníc Slovenska, že v prípade potreby poskytne poistencom VšZP zdravotnú starostlivosť aj vo svojich poliklinikách,“ povedal M. Horváth a dodal, že pomoc pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti je dohodnutá aj so zástupcami tej časti ambulantného sektora, ktorá pristúpila k rokovaniam s VšZP konštruktívne a zodpovedne (Zdravita, Aliancia všeobecných lekárov Slovenska, Združenie všeobecných lekárov pre dospelých). VšZP sa nebráni ani rokovaniam s vedením ZAP, avšak ich predmetom môže byť len tá istá ponuka, na ktorú pristúpili všetci poskytovatelia v ambulantnom sektore s výnimkou ZAP. (iH)