„Na základe vyhotovených znaleckých posudkov máme podozrenie, že v čase, keď ešte hospodárili v spoločnosti Verdura s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je Základná organizácia Odborového zväzu KOVO Volkswagen Slovakia, dochádzalo ku nezákonnému nakladaniu s majetkom,“ uviedol predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna. Problémom je cena odborárskej chaty Gazdovský dvor v Klokočove na Kysuciach, ktorá bola do účtovníctva spoločnosti Verdura zapísaná s tým, že cena diela podľa Zmluvy o dielo mala byť približne 420.000 eur bez DPH. To bola aj suma, za ktorú sa mala chata postaviť. Podľa znaleckých posudkov, ktoré má k dispozícii OZ KOVO, je všeobecná hodnota nehnuteľnosti ku dňu kolaudácie 140 084 eur, a teda bola predražená o približne 279 915 eur, čo je skoro 200 percent. Ide o drevenú chatu pre 16 ľudí, ktorá je dnes v majetku ZO OZ KOVO Volkswagen Slovakia. Na pozemku stojí aj altánok, ktorého účtovná vstupná/obstarávacia cena bola 10 157 eur a všeobecná hodnota ku dňu kolaudácie podľa znaleckého posudku 2168 eur. Rozdiel je 7983 eur, čo znamená predraženie o 368 percent. „Keď sa delili odbory vo Volkswagene a vznikli Moderné odbory Volkswagen, Revízna komisia žiadala účtovníctvo obchodnej spoločnosti Verdura s.r.o., rovnako ako účtovníctvo ZO OZ KOVO Volkswagen Slovakia. Dnes už vieme, prečo Zoroslav Smolinský a Jolana Julkeová nechceli, aby Revízna komisia videla účtovné doklady tejto spoločnosti a dodnes o ne prebiehajú súdne spory. Pretože podľa našich informácii sú dokonca aj pozemky prisluchajúce ku chate predražené o približne 100 percent,“ vysvetlil E.

Machyna. Okrem toho je problém aj to, že ako štatutári ZO OZ KOVO Volkswagen si objednali reklamné predmety – vankúše a deky, ktorých cena za kus bola približne 19 eur. Podľa prieskumu trhu, vyhotoveným Odborovým zväzom KOVO, je cena takéhoto balíčka približne od 5 do 9 eur. Predraženie o 100 percent je jeden z problémov tohto nákupu, ďalším vážnym problémom je, že za nákup platila Základná organizácia OZ KOVO Volkswagen, ale na reklamných predmetoch je logo Moderných odborov Volkswagen. „Ak mám takéto vážne podozrenia, je mojou povinnosťou podať žalobu a trestné oznámenie na kompetentné orgány a tie nech prešetria, ako sa v skutočnosti hospodárilo v spoločnosti Verdura i v ZO OZ KOVO Volkswagen Slovakia. Dodnes totiž prebiehajú súdne spory o vrátenie účtovníctva a účtovných dokladov tejto spoločnosti, ktoré stále nemáme kompletné a tiež nemáme prístup ani k starému účtovníctvu ZO OZ KOVO. Verím, že odborári vo Volkswagene si uvedomia, kto stojí na čele ich odborov, a akú má za sebou minulosť,“ povedal E. Machyna. (iH)