Symbolicky ich doviezli aj v sprievode traktora. Ich pozdrav putoval do Centra sociálnych služieb Orava v Tvrdošíne. Väčšina členov Oravskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Dolný Kubín sa po prechode na trhové hospodárstvo rozhodla venovať výrobe surového kravského mlieka, chovu dojníc, chovu bahníc a výrobe ovčieho mlieka. Družstvá na Orave (vrátane nečlenov komory/ celkovo ročne vyrobia 35 mil. kg. surového kravského mlieka. Aj to zaznelo počas odovzdávania oravských potravín na štyroch miestach - Dolný Kubín, Trstená, Námestovo a Tvrdošín. (iH)