Ak počas krízovej situácie, ktorá trvá od 12. marca 2020, už raz žiadosť o pandemické ošetrovné v minulom roku zaslali, za január 2021 pošlú do Sociálnej poisťovne už len čestné vyhlásenie. Opakované zasielanie žiadostí v tejto mimoriadnej situácii zahlcuje pobočky Sociálnej poisťovne i Informačno-poradenské centrum, ktoré sú aktuálne preťažené rekordnými počtami požiadaviek, čím sa zdržuje vybavenie dávok pre ďalších klientov. Čestné vyhlásenie sa posiela za celý uplynulý mesiac – čiže vždy na konci mesiaca, keď sú presne určené dni, počas ktorých sa rodič o dieťa staral. Za január 2021 teda rodičia pošlú čestné vyhlásenie napr. 29. januára 2021. Do e-formuláru bude voľba pre čestného vyhlásenie za január 2021 pridaná v druhej polovici tohto mesiaca. Žiadosť o pandemické ošetrovné sa teda posiela do Sociálnej poisťovne len raz – pri prvom uplatnení nároku na pandemické ošetrovné počas celej krízovej situácie. Nanovo sa žiadosť neposiela ani v prípade, ak poistenec medzitým zmenil zamestnávateľa. (iH)