Tieto údaje úrady práce využívajú pri rozhodovaní o nároku na prídavok na dieťa a na zvýšený prídavok na dieťa. Úrady práce môžu rozhodnúť o nároku na prídavok na dieťa a na zvýšenie prídavku na dieťa (100 eurový príspevok pre prvákov) len v prípade, ak bola informácia z informačného systému ministerstva školstva ústrediu poskytnutá a údaje boli poskytnuté v požadovanej kvalite. K výplate dávok v októbri (k 14. 10. 2019) neboli zo strany ministerstva školstva poskytnuté všetky údaje k prvým nástupom žiakov do prvého ročníka základnej školy a údaje o štúdiu zo septembra. Ústredie prevzalo ďalšie údaje z informačného systému ministerstva školstva až 16. 10. 2019. Po spracovaní údajov a overení kvality údajov úrady rozhodnú o nároku na prídavok na dieťa a na zvýšenie prídavku na dieťa. Tieto príspevky budú vyplatené v mimoriadnych výplatných termínoch v mesiaci október. Údaje o štúdiu na vysokej škole budú mať úrady práce k dispozícii 21. 10. 2019. Následne budú referenti úradov údaje kontrolovať a v závislosti od kvality údajov rozhodnú o nároku na prídavok na dieťa a dávky vyplatia v mimoriadnych výplatných termínoch v mesiaci október. (iH)