Ale trhová súčasnosť nás naučila, že riziku chudoby sú vystavení neraz i pracujúci, ktorí síce majú čo do úst, ale ujsť zo špirály zadlžovania alebo nedostatočných zdrojov sa im nepodarí ani po mnohých odpracovaných rokoch.

 

Je pravdou, že u nás až polovica nezamestnaných podlieha riziku chudoby. Ale ani 6 % pracujúcich nie je uchránených od takejto situácie. O 7 percentách dôchodcoch, ktorí si neraz odpracovali celý život vo fabrikách či na poliach, ani nehovoriac. Jediné, čo by nás malo (alebo mohlo?) tešiť, je, že Slovensko sa nachádza pod EÚ priemerom populácie ohrozenej chudobou alebo sociálnym vylúčením. V roku 2017 bol európsky priemer 22,4 %, pričom v Bulharsku dosiahli hodnotu až 38,9 %. Na Slovensku to bolo 16,3 %, takže síce chudobe dokážeme vzdorovať, ale ohrozený ňou môže byť ktokoľvek. Stačí len vážne ochorieť, utrpieť postihnutie alebo stratiť prácu a zle zainvestovať. Štatisticky sa k najrizikovejším skupinám radia domácnosti s jedným rodičom a aspoň jedným závislým dieťaťom. V minulom roku bola najohrozenejšia populácia vo veku do 17 rokov, pretože jej miera rizika chudoby dosiahla 20,5 %.

 

Chudoba môže teda prekvapiť každého, či pracujúceho alebo nezamestnaného, či zdravého alebo chorého. Treba nato myslieť pri každom našom rozhodnutí, krátkodobom alebo dlhodobom.