Nachádzame sa naozaj v bezprecedentnom období, keď je na jednej strane nutné rýchlo konať, čo si všetci uvedomujeme, no na druhej strane je potrebné viac ako kedykoľvek predtým si uvedomovať cenu ľudského zdravia, ktoré musí byť  jednoznačne uprednostnené pred ekonomickými záujmami firiem či štátu. V poslednom období toto zohľadnilo viacero veľkých zamestnávateľov a zastavili, prípadne zásadným spôsobom obmedzili, výrobu vo svojich podnikoch, aby chránili svojich zamestnancov. 

 

RM KOZ SR chce týmto oceniť ich zodpovedný prístup, ako aj prínos tohto neľahkého rozhodnutia. Všetko nasvedčuje tomu, že máme pred sebou náročné obdobie. Preto musíme byť zodpovední, ohľaduplní a solidárni jeden k druhému. Len takto môžeme vyjsť z tejto situácie ešte silnejší, ako sme do nej vchádzali. Ako zástupcovia pracujúcich ľudí vnímame veľkú zodpovednosť, ktorú máme voči našim členom a ich rodinám. Význam odborov je dnes oveľa väčší, ako kedykoľvek predtým. Nesmieme dopustiť, aby pracujúci ľudia z dôvodu aktuálnej situácie v našej krajine niesli výraznejšie ekonomické dopady, ako je nevyhnutné. V tomto je nezameniteľná hlavne úloha štátnych predstaviteľov a teda aj vlády SR. Táto krízová situácia nesmie byť zámienkou na zhoršovanie zamestnaneckých podmienok a už vôbec nie na likvidovanie „istôt“ zamestnancov. Obchádzanie korektného sociálneho dialógu v prípade vyhlásenia prekážky v práci na strane zamestnávateľa a hromadného čerpania dovolenky, zjemnenie pravidiel hromadného prepúšťania, možnosť vyplácať odstupné na splátky, zastavenie kontrol inšpektorátov práce a ďalšie opatrenia, ktoré poškodzujú zamestnancov, nemôžu byť len tak prijaté bez predchádzajúcej diskusie sociálnych partnerov.

 

My, odborári, sme pripravení s plnou zodpovednosťou rokovať o opatreniach, ktoré nám všetkým, vrátane zamestnávateľov, pomôžu prekonať túto nesmierne ťažkú situáciu, ktorú vnímame s plnou vážnosťou. Odmietame však antisociálne opatrenia na úkor tých najslabších, navyše prijímané bez predchádzajúceho dialógu. Veríme, že tak, ako je súdržnosť, solidarita a jednota aktuálne dôležitá na úrovni občanov, rovnako je dôležitá, viac ako kedykoľvek predtým, aj  na úrovni sociálnych partnerov. Na záver chcem v mene RM KOZ SR poprosiť všetkých, aby sme boli k sebe mimoriadne ohľaduplní, solidárni a hlavne zodpovední. To je najlepší recept na to, ako môžeme prekonať túto, ale aj všetky ďalšie náročné situácie.