Taktiež všetky zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľnosti je daňovník povinný oznámiť do 31. 1. 2019. Po tomto dátume už nebude možné spätne upravovať dane a poplatky pri predložený potrebných dokladov o zníženie, resp. odpustenie poplatku. (iH)