A to nasledovne – v pracovných dňoch pondelok-piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod, vo víkendových dňoch konkrétne sobota v čase od 8:00 do 20:00 hod a v nedeľu zatvorené. Táto požiadavka zo strany odborovej organizácie vznikla na základe žiadostí zamestnancov spoločnosti Lidl Slovensko, v.o.s. a členov odborovej organizácie ZO OZ KOVO LIDL. Ako dôvody žiadosti zamestnanci uvádzali najčastejšie strach z možnej nákazy novým vírusom COVID-19 na predajniach, nedostatočný tlak zo strany zamestnávateľa na zákazníkov vo forme výslovného zákazu vstupu zákazníkov na predajne bez ochranných prostriedkov (rukavice, rúško a rôzne iné formy prekrytia tvárovej časti) a regulovaný vstup zákazníkov na predajne. Ďalším dôvodom žiadosti zamestnancov o skrátenie otváracích hodín na predajniach bolo neposkytnutie ochranných rúšok zamestnávateľom, čo však podľa našich informácií už zamestnávateľ zabezpečil. Zároveň by sa týmto opatrením mohlo zabezpečiť poskytnutie dlhšieho oddychu zamestnancom medzi jednotlivými pracovnými zmenami, tak potrebného zvlášť v tejto situácii, kedy nie zanedbateľná časť zamestnancov musela zostať doma z dôvodu ošetrovania člena rodiny v dôsledku vydania niektorých opatrení proti šíreniu COVID-19. Úlohou ZO OZ KOVO LIDL, ako zástupcu zamestnancov, je chrániť práva a záujmy zamestnancov, medzi ktoré nepochybne patrí aj eliminácia bezpečnostných rizík vznikajúcich na pracovisku, ktorým sú zamestnanci vystavovaní. V tejto zložitej a ťažkej situácii chápeme, že je nutné zabezpečiť potreby obyvateľstva – zákazníkov, ale zároveň sme toho názoru, že je potrebné robiť ďalšie a ďalšie opatrenia na ochranu zdravia našich spolupracovníkov a vašich zamestnancov. Veríme, že nami navrhované opatrenie by vznikajúce riziká znížilo a zároveň sme presvedčení, že by sa stretlo aj s pochopením zo strany našich zákazníkov.