Nie je možné vymenovať všetky profesie, či už sú to zdravotníci, hasiči, policajti, vojaci, záchranári, vodiči vo verejnej aj nákladnej doprave, na železnici, v energetike, zamestnancov v nepretržitých prevádzkach, zabezpečujúcich potraviny, vodu, teplo, ale aj televízne, rozhlasové, aby sme mali informácie, a ďalšie a ďalšie profesie. „Títo všetci majú naše veľké uznanie,“ vyjadril sa prezident odborárov Marián Magdoško. „Je potrebné zdôrazniť, že zástupcovia zamestnancov u mnohých zamestnávateľov konajú priamo na pracovisku najmä v oblasti úseku hygieny a aj spolu so zamestnávateľmi hľadajú riešenia, ako novú situáciu zvládnuť.“ „Ďakujeme!“ pridáva sa viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. „Zdravie a ochrana zamestnancov sú pre nás dôležité, ako aj to, aby sme túto mimoriadnu situáciu zvládli s čo najmenšími finančnými dopadmi na všetkých zamestnancov.“ (iH)