Národná banka Slovenska sa snaží zabrániť neprimeranému zadlžovaniu obyvateľstva všetkými množnými spôsobmi. V eurozóne patrí Slovensko, čo sa počtu úverov na obyvateľa týka, medzi najzadlženejšie krajiny. Podľa odborníkov tomu výrazne pomáhajú nízke úrokové sadzby v bankách.


Zastavenie neprimeraného zadlžovania sa slovenských domácností môže pozitívne ovplyvniť zdravie ekonomiky a bankového systému. Sprísnenie podmienok je tak jedným z riešení. Zavedenie úverového stropu a DTI však môže výrazne ovplyvniť nielen nákup nehnuteľností, ale aj prenajímanie bytových priestorov.

 

"Od leta sa budú hypotéky poskytovať maximálne len do výšky 90 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Táto hranica bude pritom v nasledujúcom období ešte výraznejšie klesať. Úverový strop zas určí hranicu maximálneho úverového zadlženia, vrátane všetkých úverov, nielen hypotekárneho. Ak je čistý mesačný príjem žiadateľa vo výške 1000 eur, úverový strop bude osemnásobok ročného platu, teda 96.000 eur," zdôrazňuje Zuzana Zedníková zo spoločnosti DELUVIS.


Novinky preto môžu dosť výrazne utlmiť kúpu nehnuteľností a poskytovanie úverov na Slovensku. Ľudia však potrebujú bývať, a tak tieto sťažené podmienky budú hrať do karát prenajímateľom nehnuteľností. Veľa ľudí bude odkázaných žiť v podnájme. Čo, samozrejme, zasa môže spôsobiť zvýšenie cien podnájmov. 


"Obávam sa, že ľudia v snahe získať prostriedky budú siahať aj po alternatívnych možnostiach, ktoré nie sú regulované. Tu sa však môžu veľmi ľahko dostať do vážnych problémov v prípade nesplácania. Preto je dôležité, aby ľudia vyhľadali špecialistu na financovanie bývania, ktorý im pomôže nájsť vhodné riešenie situácie," radí Zedníková. (tasr)