Pozorne sledujem vývoj v tejto oblasti a tiež sa k tomu staviam s rešpektom a trochu aj s obavami z vedľajších účinkov a biznisu. Začínam sa však identifikovať s názorom, že očkovanie je cesta.

 

Treba asi oddeliť pojem vakcinácia a sprievodné javy. Vakcína je normálny medicínsky prostriedok a v prípade vysoko infekčných a epidemiologicky sa šíriacich ochorení je aj najúčinnejší. Je to víťazstvo ľudského myslenia a ducha nad chorobami ,smrťou. Jej benefit jednoznačne prevyšuje riziká.

 

Je to nástroj individuálneho, aj spoločenského prospechu. Nežiaduce reakcie sú prirodzené ako pri každom lieku. Je tu aj analógia v doprave. Nikto nechce byť účastníkom dopravnej kolízie, ale nik nepopiera benefit dopravy.

 

Treba si uvedomiť, hovoria odborníci, že v medicíne ani v živote nie je nič zadarmo, benefit bez rizika alebo vedľajších účinkov neexistuje. Treba si vždy stanoviť menšie zlo a zvážiť bezprostredný osoh. Je vždy na zvážení zvoliť si momentálny benefit s budúcou neistotou, alebo momentálne riziko, pričom budúcnosť je takisto neistá.

 

Šachista by zvolil určite ten prvý variant. Podľa môjho názoru je to jediná šanca, ako sa dostať zo začarovaného kruhu, do ktorého nás dostala pandémia. Je to príspevok jednotlivca k spoločnému dobru, čo je zase povinnosť vyplývajúca z toho, že sme občanmi nejakej spoločnosti a prijímame od nej dobrá rôzneho druhu.

 

Len pre zaujímavosť uvádzam moju diskusiu s profesorom z odboru pediatrie a imunológie. „Pán profesor, včera ma môj priateľ lekár z internej ambulancie nastrašil, že prečo som sa dal očkovať. Údajne to bolo šité horúcou ihlou a môžu byť vedľajšie účinky. Čo si o tom myslíte?“ „Žiaľ, nerozumiem danému komentáru kolegu internistu. Budem dúfať, že to vyplýva z jeho hlbokej neznalosti danej problematiky a nedostatku času na naštudovanie. Určite ste urobili dobre a správne a vaše rozhodnutie je zodpovedné nielen voči sebe, ale aj blízkym ľuďom... V prípade zápalov srdcového svalu je opísaných niekoľko prípadov (cca 20) v časovej nadväznosti na podanie mRNA vakcín, avšak daný výskyt neprevyšuje očakávaný výskyt v bežnej populácii - to je jasné stanovisko CDC, uvádzame to aj my v našej knihe Vademékum očkovania proti Covid-19. Nevidím dôvod na paniku a už vôbec nie na takéto stanoviská lekárov.“

 

Dnes nevieme, či COVID v budúcnosti neskráti celkovú dĺžku života všetkým. A o tú by nám predsa malo ísť. Aj z toho dôvodu je žiadúce zvýšiť dôveru pre očkovanie proti Covid-19, ale najmä zvýšiť rýchlosť očkovania s cieľom zabezpečiť efektívnu ochranu čo najväčšiemu počtu ľudí.

 

A pri tom ešte viac dôverovať odborníkom. To neznamená akémukoľvek lekárovi, čo sa k očkovaniu vyjadrí, ale najmä tým špecialistom, ktorí sa témou očkovania zaoberajú mnohé roky a skutočne mu aj rozumejú.