Áno, bol to ten minister, ktorý sa do dejín práce, sociálnych istôt, dôchodcov a odkázaných zapísal smutnými rozhodnutiami. Milan ničiteľ dokonca stál za zrušením sociálnych opatrení, za ktoré ako opozičný politik hlasoval. Preto odborári dúfajú, že nový minister nepôjde v kaníkovsko-krajniakovských stopách, ale že sa bude skutočne zaujímať o sociálne problémy pracujúcich.

Konkrétne odbory očakávajú, že nový minister či ministerka navráti pôvodnú podobu automatu na výpočet minimálnej mzdy, že zvýši na pôvodnú úroveň príplatky za prácu v noci či cez víkend, že vráti fixný dôchodkový strop, že neprijme kroky, ktoré budú ďalej oslabovať prvý priebežný dôchodkový pilier a tým oberať budúcich dôchodcov o peniaze, že podporí zamestnanosť v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou, kde každý piaty človek je bez práce, že príjme efektívne opatrenia na zamedzenie diskriminácie žien a zníženie rozdielu v platoch žien a mužov, že obnoví sociálny dialóg a bude rešpektovať pravidlá fungovania tripartity, že umožní slobodné a normálne fungovanie odborov na každej úrovni, že obnoví inštitút rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, že zapojí zástupcov zamestnancov do implementácie Plánu obnovy s cieľom zabezpečiť, že minuté miliardy budú mať priaznivý dopad na sociálne istoty pracujúcich.

Myslíme si, že po ročnom pôsobení M. Krajniaka je to až príliš negatívnych skúseností. Dokáže nový adept na ministerskú stoličku ešte podliezť túto úroveň? Odpoveď nám dá nielen samotná nominácia, ale aj konkrétne kroky. Pretože opakujeme, že bývalý minister bol schopný rušiť to, za čo v minulosti hlasoval...