V našej obci nemáme žiadne zariadenie pre seniorov, chýba denný stacionár aj domov dôchodcov, tak pripravujeme projekt radovej výstavby rodinných domov na prenájom. Ide o špecifický projekt, kde obec postaví malé jednoduché rodinné domy o rozlohe cca 45m2 a ponúkne ich seniorom na prenájom.

 

Veľa z našich starších občanov vlastní veľké viacgeneračné domy, o ktoré sa sami nevedia postarať a z dôchodku financovať drahé kúrenie či starostlivosť. Sú však mobilní a chcú ostať v našej obce. Výstavbou nájomných domov im chceme zo strany obce dať priestor žiť starobu v našej obci s minimálnymi nákladmi na bývanie. Na jednej strane tak pomôžeme seniorom, na druhej strane vznikne priestor pre mladé rodiny, aby si staršie domy odkúpili a prerobili na svoje bývanie. Kruh sa tak uzavrie. Toto je napríklad to, čo mňa na tejto práci, resp. poslaní baví a napĺňa – mať možnosť pomôcť a vedieť pomáhať. Je to skvelý a úžasný pocit. Lebo urobiť chodník, opraviť budovu je dôležité, aj viditeľné pre občanov, ale reálne mať možnosť pomôcť ľuďom a občanom zlepšiť ich životné podmienky a ich život, tak to je to, čo má naozaj zmysel.