Od 9.15 do 15.30 budú odborníci prezentovať svoje skúsenosti i plány v tejto oblasti. Prednášky v dopoludňajšom programe budú pod názvami – Moderný Nitriansky vidiek, Podpora implenetácie Stratégií i Národná sieť rozvoja vidieka v období 2014-2020. Popoludní zaznejú príspevky – Podporné nástroje v rámci programu LEADER NSK, Projekt BIOREGIO, Inteligentný vidiek, Fond malých projektov v západnej časti programového územia. (iH)