Od nového roka sa už totiž nebude uplatňovať minimálna 2 % valorizácia dôchodkov a tak hrozí, že sa všetkým seniorom zvýši penzia iba o dôchodcovskú infláciu, ktorá sa pohybuje na úrovni približne 1,3 %. Dôchodcovi, ktorý má starobný dôchodok napr. 380 eur, by sa v takom prípade penzia zvýšila iba o 5 eur. Ak by sa však predĺžila tzv. minimálna valorizácia, starobné dôchodky by stúpli minimálne o 10 eur, čo sú 2 % z priemerného starobného dôchodku k 30. 6. 2021.

Minister Krajniak však na zvyšovanie dôchodkov nemyslí, veď dôchodcov dáva od začiatku na poslednú koľaj. V aktuálnej novele zákona o sociálnom poistení, ktorú predložil do medzirezortného pripomienkového konania, rieši všetko možné, valorizáciu však nie. Je to ďalšia rana pre seniorov po zrušení 13. dôchodkov, zmrazení minimálnych penzií či zrušení dôchodkového stropu.