VšZP zástupcov asociácie informovala, že je pripravená viesť rokovania o konkrétnych finančných požiadavkách nemocníc po schválení štátneho rozpočtu, keď bude mať garantovaný objem finančných prostriedkov na nákup zdravotnej starostlivosti v roku 2019. Dohody s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sa totiž odvíjajú od výšky disponibilných zdrojov zdravotnej poisťovne. (iH)