Preto je dôležitá mobilizácia voličov, zhodli sa zástupcovia európskych inštitúcií v diskusii Nová EÚ v roku 2019: Odpovede na výzvy a riziká vývoja. „Vstupujeme do veľmi zložitého obdobia, voľby do Európskeho parlamentu asi vygenerujú úplne novú štruktúru Európskeho parlamentu,“ povedal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Dianie v Európe ovplyvní aj odchod Veľkej Británie, ktorý podľa L. Mika bude mať vplyv aj na správanie sa voličov vo voľbách do EP. Brexit je podľa Márie Malovej, riaditeľky odboru všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, jednou z tém, v ktorej sa štáty EÚ a EP dokázali spojiť. Europoslankyňa Monika Beňová za SMER-SD poukázala na chýbajúce prepojenie medzi tým, o čom sa hovorí v európskych inštitúciách, s očakávaniami obyvateľov EÚ. „Myslím si, že toto bude potrebné uchopiť aj vo voľbách do EP, ktoré tu budú na budúci rok, aby sme ľuďom vysvetlili, že všetky veci, ktoré pripravujeme, budú mať presah do ich životov,“ povedala. Jednou z tém predvolebnej kampane bude podľa nej aj téma migrácie, ktorú prinesú najmä antisystémové strany. Preto je dôležité, aby na to boli štandardné politické strany pripravené. Robert Hajšel, riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, upozornil na hrozbu fragmentácie v EP v dôsledku veľkého počtu strán. „Potrebujeme, aby voľby dopadli konštruktívne, aby sa naozaj neoslabila pozícia tých rozhodujúcich strán, ktoré sa snažia o konsenzus a napredovanie v tomto smere a aby nedošlo k hroziacej fragmentácii, keď sa v EP vyskytne toľko rôznych strán, ktoré nebudú schopné vytvoriť normálne fungujúce frakcie,“ povedal. V tejto situácii upozornil na nízku účasť Slovákov v predošlých voľbách do Európskeho parlamentu. Tie sú podľa neho pre slovenských voličov menej zaujímavé aj preto, že nemôžu kandidovať nezávislí kandidáti, ktorých popularita sa prejavila aj v nedávnych komunálnych voľbách. V rámci volebnej kampane využíva kancelária aj netradičné metódy s cieľom mobilizovať voličov, ako sociálne média a dokonca aj online platformu YouTube. L. Miko uviedol tri kľúčové body v rámci mobilizácie voličov pred voľbami, kam patrí primerané pôsobenie na mladých voličov, demonštrácia toho, akým spôsobom projekty financované EÚ Slovensku pomohli, a oslovenie generácie tzv. frustrovaných voličov - ktorí sú sklamaní zo situácie po novembri 1989. „Myslím si, že toto je segment spoločnosti, ktorý by sme mali v týchto voľbách výraznejšie osloviť, pretože tam je pomerne veľký potenciál voličov,“ povedal. (tasr, iH)