Nadúmrtnosť sa prejavila v skupine mladších seniorov (65 až 74 rokov) a v jednom z ôsmich krajov. Koronavírus bol 12. najčastejšou príčinou úmrtí s podielom 0,2 %. Na Slovensku zomrelo v auguste tohto roka o 5 % osôb menej, ako bol priemer rovnakého mesiaca posledných piatich rokov. Viac ako 4-tisíc úmrtí v ôsmom mesiaci predstavuje zároveň najnižší počet zomretých od septembra 2019. Celkový mesačný počet zomretých v SR sa od začiatku tohto roka plynule znižuje, rovnako tiež ukazovateľ nadúmrtnosti. Vyplýva to z predbežných údajov o počte zomretých a príčinách úmrtí, ktoré za august 2021 zverejnil Štatistický úrad SR. Súčasne revidoval dáta za predošlé mesiace tohto roka. Vo vekovej kategórii nad 65 rokov zomrelo v auguste vyše 3,1 tisíca osôb, čo je oproti päťročnému priemeru takmer o 2 % menej. Rozdielny vývoj úmrtnosti sa však prejavil v dvoch hlavných seniorských podskupinách. Kým starších seniorov nad 75 rokov zomrelo v porovnaní s 5-ročným priemerom menej o vyše 4 %, skupina mladších seniorov (od 65 do 74 rokov) ešte zaznamenala takmer 5 % nadúmrtnosť. „Práve v tejto vekovej kategórii sa v tomto roku výrazne prejavila zhoršená epidemická situácia. Počas prvých troch mesiacov počty zomretých mladších seniorov prevyšovali 5-ročný priemer zhruba dvojnásobne,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR. V skupine ľudí v produktívnom veku (15 – 64 rokov) dosiahol v auguste počet úmrtí necelých deväťsto osôb. Po druhýkrát v tomto roku tak v tejto kategórii zomrelo menej ľudí v porovnaní s päťročným priemerom. V auguste predstavovala podúmrtnosť zhruba 16 %, v júli to boli 4 %. Zvýšený počet úmrtí v porovnaní s 5-ročným priemerom zaznamenal v auguste iba Banskobystrický kraj (2 %). Zvyšných sedem regiónov dosiahlo podúmrtnosť, ktorá sa najviac prejavila v Bratislavskom kraji (18 %) a v Trnavskom kraji (11 %). „V porovnaní s júlom sa situácia v miere nadúmrtnosti zlepšila v piatich z ôsmich krajov Slovenska. Najviac to bolo v Bratislavskom kraji, kde počet zomretých voči 5-ročnému priemeru klesol takmer o 21 percentuálnych bodov,“ povedala Z. Podmanická. (iH)