Už písomná reakcia Úradu vlády SR na predložené návrhy oboch kolektívnych zmlúv, v ktorej vyjadrili nesúhlas s predloženými návrhmi, naznačila výsledok prvého kola. Na kolektívne vyjednávanie sme išli s požiadavkou navýšenia platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme pre rok 2022 o 13 %, čo by zohľadnilo nielen infláciu, ale aj prepad platových taríf oproti rastu minimálnej mzdy za posledné dva roky. Zároveň sme požadovali zachovanie sociálnych benefitov na rovnakej úrovni ako v roku 2021 a zvýšenie doplnkového dôchodkového poistenia vo výške príspevku zamestnávateľa na najmenej 3 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom poistení. Napriek sľubom z minuloročného kolektívneho vyjednávania, že východisková pozícia na zvýšenie tarifných platov bude minimálne na úrovni inflácie, dnes predstavitelia štátu prišli s číslom nula. K ďalším bodom kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (skrátenie pracovného času, dovolenka a pod.) sa ani nevyjadrili, čiže predpokladáme, že ich akceptovanie bude opäť podmienené výškou valorizácie. Štátny tajomník MF SR p. M. Klimek apeloval na nás, aby sme zvážili našu požiadavku na valorizáciu a pochopili zlú ekonomickú situáciu, ktorú poznačí ďalšia vlna COVID-19. Vážení kolegovia, a kde majú hľadať pochopenie zamestnanci, ktorí slúžia tomuto štátu a jeho občanom za každých okolností za platy, ktoré až v piatej tarifnej triede (s vysokoškolským vzdelaním) dosiahnu výšku minimálnej mzdy pre rok 2022? Ponuka vlády je preto pre nás absolútne neakceptovateľná a na požiadavkách budeme zotrvávať a za ne bojovať. Pokiaľ vláda nebude akceptovať naše podmienky, pristúpime k ďalším aktivitám.