Pracovisko sa nachádza v priestoroch krajskej pobočky na Ondavskej 3 a s výnimkou úhrady poistného poskytuje všetky služby súvisiace s agendou zdravotného poistenia. Zmena nastane v prvom augustovom týždni, keď bude toto kontaktné pracovisko už v plnej prevádzke, vrátane možnosti úhrady poistného platobnou kartou. VšZP ďakuje klientom v hlavnom meste za trpezlivosť pri dočasnom znížení komfortu poskytovaných služieb počas sťahovania expozitúry. (iH)