Zástupcovia nemocnice informovali, že v uvedenom prípade došlo k procesnej chybe, pričom s rodinou nemocnica aktívne komunikuje. Vedenie FN Nitra si chce najskôr počkať na závery Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ministerstvo zdravotníctva sa prostredníctvom Úradu pre riadenie podriadených organizácii bude o prípad v pravidelných intervaloch zaujímať. „Záleží nám na kvalitnej zdravotnej starostlivosti a takéto prípady by sa nemali stávať. Odhliadnuc od prípadu v Nitre sme pripravili novelu týkajúcu sa bezpečnosti pacienta,“ vysvetľuje ministerka. „Pripravená je aj vyhláška ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorá upravuje obsahovo postupy, aby sa predchádzalo podobným nežiadúcim situáciám. Súbežne je v príprave materiál novelizujúci indikátory kvality, ktorý obsahuje i indikátory mapujúce oblasť bezpečnosti pacienta a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Verím, že podobný prípad sa už pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nezopakuje.“ „Aktuálne sme vyvodili personálnu zodpovednosť, odvolaný je primár Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie, takisto hlavná sestra operačných sál. V súčasnosti prebieha ukončenie pracovného pomeru s hlavným operatérom, bude vyhlásené nové výberové konanie na prednostu, bude vyhlásený aj nový konkurz na primára operačných sál. Nemocnica takisto vyvodila dôsledky aj voči ďalším pracovníkom, ktorých sa prípad týkal. V súčasnosti je daná klinika pod zvýšeným dohľadom vedenia nemocnice ako aj hlavného odborníka MZ SR pre ortopédiu. Touto cestou by sme chceli pekne poďakovať dotknutému pacientovi, že aj naďalej má dôveru voči našej nemocnici a je aj naďalej u nás liečený. Pre predstavu – ročne je v našej nemocnici zoperovaných 26 000 pacientov a robíme maximum preto, aby každý pacient dostal kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ povedala generálna riaditeľka nitrianskej nemocnice  Jarmila Mikušová. (iH)