Bratislavský kraj sa už počtom zomretých dostal na úroveň minulých rokov, v ostatných regiónoch pretrvávala nadúmrtnosť od 17 do 43 %. Na Slovensku zomrelo v apríli takmer 5,3 tisíca osôb, čo bolo stále o 22 % viac oproti priemeru aprílových hodnôt v predošlých piatich rokoch, ktorý predstavoval 4,3 tisíca ľudí. Situácia sa však v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi roka výrazne zlepšila, keď od začiatku roka 2021 počty zomretých i celková nadúmrtnosť klesajú. Potvrdili to predbežné dáta o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v apríli 2021, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR. Pandémia koronavírusu počas apríla už siedmy mesiac negatívne ovplyvňovala štatistiky o úmrtiach. „Ústup súčasnej vlny pandémie ochorenia COVID-19 potvrdil fakt, že na Slovensku zomrelo v apríli početne najmenej ľudí za posledných sedem mesiacov. Miera nadúmrtnosti teda klesá,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR. Ešte v marci bol počet zomretých v porovnaní s priemerom vyšší o viac ako o 50 % a vo februári prevyšoval predošlé roky takmer o 70 %. Po troch mesiacoch už v apríli nebol COVID-19 na prvom mieste medzi príčinami úmrtí. Najviac ľudí vo štvrtom mesiaci roka zomrelo na choroby obehovej sústavy, takmer 2-tisíc osôb, a tvorili 38 % všetkých zomretých. Na druhom mieste bol COVID-19, ktorý bol príčinou 24 % úmrtí, čo predstavovalo skoro 1,3 tisíca zomretých. Prvú päťku najčastejších príčin dopĺňajú úmrtia na nádory (19 %), choroby dýchacej (6 %) a tráviacej sústavy (4 %). „Počas prvých troch mesiacov tohto roka spôsobil koronavírus 37 až 40 úmrtí zo sto, v apríli to bolo už len 24 úmrtí zo sto,“ komentovala Z. Podmanická. (iH)