V júni úrady evidovali 212 635 uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola za jún 2021 na úrovni 8,37 %. Predstavuje to spolu 229 394 evidovaných ľudí bez práce. (iH)