Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2018 (5,23 %) poklesla o 0,14 %. Medziročne poklesla o 0,86 % (v novembri 2017 5,95 %). Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v novembri 2018 dosiahol 139 527 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s októbrom 2018 (143 339 osôb), poklesol o 3 812 osôb (o 2,66 %). Medziročne poklesol o 22 560 osôb, čo je o 13,92 % menej (v novembri 2017 162 087 osôb). V novembri bol vo všetkých krajoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, najvýraznejší pokles o 0,26 % bol dosiahnutý v Košickom kraji. Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj (8,69 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,09 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 7,10 % a Košický kraj s 8,20 %. Na okresnej úrovni bol v novembri v 67 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 10 okresoch bol zaznamenaný jej nárast, v dvoch okresoch sa nezmenila. V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (16,31 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,83 %) dosiahol okres Trenčín. Ku koncu novembra úrady práce evidovali 80 494 voľných pracovných miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 2 273 miest. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 23 790 miest (podiel 29,55 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji 4 858 (podiel 6,04 %). (iH)