Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2020 (4,98 %) vzrástla o 0,07 p. b.. Medziročne poklesla o 0,11 p. b. (v februári 2019 5,16 %). Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie vo februári 2020 dosiahol 138 943 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2020 (137 087 osôb), vzrástol o 1 856 osôb (o 1,35 %). Medziročne poklesol o 2 489 osôb, čo je o 1,76 % menej (vo februári 2019 141 432 osôb). Vo februári 2020 bol v troch krajoch zaznamenaný medzimesačný pokles miery. Najvýraznejší pokles o 0,12 p. b. bol zaznamenaný v Trenčianskom kraji. V piatich krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast miery. Najvýraznejší nárast o 0,27 p. b. bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji. Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj (8,45 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,05 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 6,94 % a Košický kraj s 7,70 %. Na okresnej úrovni bol vo februári 2020 v 36 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 38 okresoch bol zaznamenaný nárast miery, v piatich okresoch sa miery nezmenila. V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (15,61 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,92 %) dosiahol okres Nitra. Ku koncu februára 2020 úrady práce evidovali 90 768 voľných pracovných miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 126 miest. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 26 602 miest (podiel 29,31 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji 5 284 (podiel 5,82 %). (iH)