Preto im v prípade ukončenia živnosti ani nevzniká nárok na túto dávku. Nárok majú iba na dávku nemocenské a časť odvodov putuje aj na ich budúce dôchodky. Ak si živnostník v prípade ukončenia živnosti chce nárokovať na dávku v nezamestnanosti, musí si takéto poistné platiť ako dobrovoľne poistená osoba. Vtedy (po splnení podmienky potrebnej doby poistenia v nezamestnanosti – teda 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie) živnostníkovi nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká. Podmienkou je aj to, že poistenie musí mať zaplatené včas a v správnej sume. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje všetky SZČO na túto skutočnosť, pretože často dochádza k omylom. Sociálna poisťovňa evidovala k 31. 1. 2020 takmer 220 tisíc SZČO, ktorí platili povinné sociálne odvody. (iH)