Aktuálna rekonštrukcia bola naozaj rozsiahla, na Neurologickom oddelení v areáli na Rastislavovej 43 bolo celkovo opravených až 25 miestností. „Naším cieľom je vytvorenie moderne fungujúceho oddelenia využívajúceho nielen nové metódy diagnostiky a liečby nervových ochorení, ale aj vytvorenie kvalitného prostredia. Rekonštrukciou priestorov Neurologického oddelenia na 4. poschodí  sme sa stali súčasťou snahy vedenia nemocnice o skvalitnenie priestorov pre pacientov a zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotnícky personál,“ uviedla primárka oddelenia Zlatica Cifráková. V prvej etape boli kompletne vymenené výplňové  okenné  konštrukcie  za   účelom  zlepšenia tepelnoizolačných vlastností, v ďalšom kole boli prevedené stavebné a inštalačné úpravy. Na 4. poschodí lôžkovej časti vznikli tri úplne nové jednoposteľové nadštandardné izby s vytvorením samostatných zariadení na osobnú hygienu. Úpravami prešli tiež ostatné izby pre pacientov ako aj spoločné toalety pre mužov a ženy, sprchy, kúpeľňa pre imobilných pacientov a priestory pre personál oddelenia. Súčasťou inštalačných úprav je kompletná rekonštrukcia rozvodov  a slaboprúdu vrátane koncových prvkov a zriaďovacích predmetov. Pribudlo nové signalizačné zariadenie „pacient – sestra“ či madlá na chodbe. Súčasťou stavebných úprav boli aj nové keramické obklady či dlažby. „Realizovali sme výmenu nevyhovujúcich elektroinštalačných rozvodov vrátane vypínačov,  zásuviek  a svietidiel. Všetky priestory v tejto časti oddelenia dostali nové nátery a maľby. Na dôvažok došlo aj ku kompletnej  výmene šatníkov a izby sú vybavené novým nábytkom. Rekonštrukciu sme uskutočnili hlavne prostredníctvom vlastných zamestnancov, za čo im v mene pacientov a personálu oddelenia ďakujeme,“ uviedol námestník riaditeľa pre technicko-prevádzkový úsek Branislav Ropek. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 49 tisíc eur. Vedúca sestra oddelenia Adriana Fodorová, taktiež vyjadrila spokojnosť s rozsiahlou rekonštrukciou: „Veľká vďaka patrí vedeniu nemocnice a taktiež celému realizačnému tímu technického odboru, ktorý  musel pri rekonštrukcii vyriešiť mnohé úskalia súvisiace s technickou náročnosťou vzhľadom na pôvodný stav oddelenia. Dobrá spolupráca s obchodným oddelením nám umožnila hľadať riešenia na zrealizovanie vynovenia priestorov smerujúcich k spokojnosti našich pacientov počas ich pobytu na oddelení, ako aj pri vytváraní lepších materiálno- technických podmienok pre prácu našich zdravotníckych pracovníkov.“  Neurologické oddelenie disponuje 34 lôžkami na dvoch poschodiach a osobitú časť tvorí ambulantná zložka. Pracovisko zabezpečuje pomocné vyšetrenia, poskytuje konziliárne činnosti v rámci odborných poradní a taktiež ústavnú pohotovostnú službu. Ročne tu odborníci ambulantne vyšetria vyše 17 tisíc ľudí a hospitalizujú 1200 pacientov. Oddelenie ročne zaznamenáva nárast pacientov s akútnou cievnou mozgovou príhodou a cirkulačnými poruchami mozgu, veľkú časť predstavujú ľudia s vertebrogénnymi ťažkosťami a liečené sú tu aj ochorenia ako epilepsia, poruchy pamäte či nervosvalové ochorenia. Na pracovisku je zabezpečená aj  starostlivosť zo strany fyzioterapeutov a pacienti tak absolvujú potrebný rehabilitačný program ako súčasť liečby už počas hospitalizácie. (iH)