K zachovaniu pôsobnosti krajského a okresných súdov v rámci TSK sa vyslovilo dnes aj krajské zastupiteľstvo, a to prostredníctvom uznesenia. V ňom nesúhlasí s vyradením a zrušením Krajského súdu v Trenčíne a Okresných súdov v Považskej Bystrici, Bánovciach nad Bebravou a Partizánskom na základe reformy súdnej mapy z novembra 2020 a žiada Ministerstvo spravodlivosti SR a NR SR o zachovanie ich pôsobnosti. (iH)