Zúčastnilo sa na nej 504 registrovaných zdravotníkov z 29 krajín, okrem väčšiny európskych krajín  napríklad aj z USA, Argentíny, Brazílie, Mexika, Ománu, Kataru, Saudskej Arábie,  Filipín či Kazachstanu. Konferencia nadobudla celosvetový rozmer. Na podujatí prednášali odborníci v oblasti vývoja a rozvoja nových postupov a trendov v oblasti neonatológie (starostlivosť o novorodencov) s početnými praktickými skúsenosťami. Tento ročník  obsiahol nové témy, ktoré boli rozdelené do piatich dní. Prednášky a diskusia boli realizované online formou. Prednášajúcim jazykom bola angličtina. „Myslím si, že má veľký význam na takéto podujatie prizvať zahraničné kapacity, pretože ich pracoviská sú niekoľko rokov popredu a už teraz vedia, aké problémy budeme riešiť v budúcnosti. Už teraz nám teda vedia dať svoje odporúčania a návody na ich zvládnutie,“ uviedol Peter Krcho, primár Neonatologického oddelenia UNLP Košice. Na konferencii prednášalo 8 rečníkov, jediným Slovákom bol P. Krcho. V pondelok bola nosnou témou hypoxia mozgu u detí, liečba hypotermiou a právne aspekty tejto témy. Ide o ohrozenie života dieťaťa spôsobené neodkysličením. V tomto prípade sa novorodenec chladí, teda jeho telesná teplota sa zníži na 33,5 ̊C po dobu troch dní a dieťa sa uvedie do umelého spánku. Touto liečebnou metódou je možné znížiť mieru poškodenia mozgu o 60 %. Utorok patril problémom cirkulácie a taktiež problematike možnosti liečby plodov operatívne pred narodením v tele matky, teda prenatálne. Existuje 12 rôznych ochorení či diagnóz, kde je takáto liečba možná. Prednášajúcou bola odborníčka z Brazílie, ktorá má v takejto liečbe bohaté skúsenosti. V stredu mali účastníci možnosť nahliadnuť do problematiky pľúcnej cirkulácie u novorodencov. Táto diagnóza je veľmi nebezpečná, má doposiaľ známych 7 rôznych foriem, s vysokým rizikom zlyhania. Štvrtok patril témam o materskom mlieku, jeho vplyve na organizmus a výživovej hodnote. Ako uviedol P. Krcho: „Ak by na Slovensku boli dostupné mliečne banky, darované mlieko by bolo kompletne vyšetrené, pasterizované, teda bolo by bezpečné aj pre iné deti, ak chýba vlastné.“ V piatok bola diskutovanou témou gravidita, ktorá presahuje štandardnú dĺžku. Môže dôjsť k zmene funkcie placenty a rovnako aj ku zmiešaniu plodovej vody so stolicou dieťaťa, čo vyvoláva následné komplikácie. Primár P. Krcho bol s priebehom konferencie veľmi spokojný: „Jedným zo zámerov bolo naučiť lekárov pracovať s jednotlivými diagnózami, informáciami a ich implementáciou do praxe. Ukázali sme budúcnosť kontinuálneho vzdelávania, materiály a záznam z konferencie budú dostupné ešte 6 mesiacov a odborníci sa môžu ku všetkým informáciám opätovne vrátiť. Účastníci z celého sveta teda mohli nové vedomosti načerpať nie len počas konferencie, ale tento materiál je stále živý, dostupný a môžu sa k nemu vrátiť.“ (iH)