Pre nás ako spoločnosť to však bude oveľa ťažšie, keďže pandemická únava a vyhorenie zdravotníkov je na veľmi hlboké zamyslenie. Ako kvalifikovane postupovať pri očkovaní? Komunikovať o očkovaní v súlade s vedeckými poznatkami: ako o spôsobe ochrany zdravia očkovaného pred vážnym priebehom choroby a prestať s ideologickým balastom. Pristupovať k očkovaniu ako k zdravotníckemu riešeniu zdravotníckeho problému: ochrane zdravia očkovaného. Nie ako k téme ideologického boja. Nechať o tom komunikovať dôveryhodných ľudí. Možno by bolo vhodné nechať na praktických lekárov a zdravotných poisťovniach, aby v rámci normálnej preventívnej zdravotnej starostlivosti odporučili a umožnili očkovanie ľuďom v rizikovom veku a s rizikovými diagnózami. Identifikujem sa s názorom, že keď sa prestane zavádzať, manipulovať a vyvíjať nátlak tam, kde nemá žiadne opodstatnenie, radikálne tým zvýšime šancu, že ľudia ktorých sa to týka, začnú očkovaniu dôverovať ako spôsobu ochrany ich vlastného zdravia. Farmaceutický priemysel tak možno menej zarobí, ale aj menej ľudí zomrie na COVID a menej zdravotníkov dôjde na koniec svojich síl. Je chybou, ak niektorí odborníci fungujú ako odtrhnutí od reality, kritiku vnímajú ako útok, ktorý si už nepripúšťajú a trpia nedostatkom ľudskej vďaky. Je chybou, keď netušia, že sú hlavným zdrojom problému, žijú v svojom paralelnom vesmíre a prvé, čo stratili, bola schopnosť sebareflexie. Pokiaľ ide o mňa, ja počúvam lekárov najmä tých, čo už si čosi vytrpeli v druhej vlne a videli umierať na COVID veľa pacientov. Tí zodpovední zdravotníci však nezakrývajú a nezamlčiavajú riziká, hovoria a komunikujú otvorene a skutočne očkovanie nie je pre úplne všetkých. No tí, ktorým by pomohlo, by sa mali o tom minimálne poradiť s odborníkom. S odborníkom, ktorému však možno dôverovať.