Komisia posilňuje svoju bezpečnostnú sieť pre spotrebiteľov v EÚ, a to napríklad tak, že zabezpečuje, aby boli nebezpečné výrobky z trhu stiahnuté alebo aby boli ponuky úverov spotrebiteľom predkladané spôsobom, ktorý je jasný, pričom tieto ponuky by malo byť možné konzultovať aj prostredníctvom digitálnych zariadení. Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti povedala: „Na spotrebiteľov číhajú rôzne výzvy, predovšetkým v digitálnom svete, ktorý charakterizuje revolúcia v nakupovaní, službách alebo finančných trhoch. Preto zintenzívňujeme ochranu spotrebiteľa na dvoch frontoch: spotrebiteľom uľahčujeme vyhnúť sa rizikám spojeným s úverom a zavádzame ešte prísnejšie pravidlá pre bezpečnosť výrobkov. Účastníci trhu budú niesť väčšiu zodpovednosť a pre neseriózne firmy bude komplikovanejšie ukrývať sa za zložitý právnický jazyk.“ Didier Reynders, komisár pre spravodlivosť, v tejto súvislosti uviedol: „Kríza COVID-19 ovplyvnila spotrebiteľov viacerými spôsobmi a mnohí čelia finančným ťažkostiam. Digitalizácia, ktorá bola urýchlená pandémiou, viedla k zintenzívneniu nakupovania online a výrazne mení finančný sektor. Našou povinnosťou je chrániť spotrebiteľov, najmä tých najzraniteľnejších. Presne o to sa usilujeme našou revíziou existujúcich pravidiel EÚ v oblasti spotrebiteľských úverov a všeobecnej bezpečnosti výrobkov.“ Predaj cez internet sa za posledných 20 rokov stále zvyšoval, pričom v roku 2020 až 71 % spotrebiteľov nakupovalo cez internet, v mnohých prípadoch išlo o výrobky s novými technológiami. Od bezdrôtových slúchadiel a čističiek vzduchu až po herné konzoly – trh s technologickými vymoženosťami je obrovský. Nariadením o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa budú riešiť riziká spojené s týmito výrobkami využívajúcimi nové technológie, ako napríklad kybernetickobezpečnostné riziká, ako aj riziká spojené s nakupovaním cez internet tak, že sa pre online trh zavedú pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov. Nariadením sa zabezpečí, aby boli všetky výrobky, ktoré sa k spotrebiteľom v EÚ dostanú, či už prostredníctvom online trhu alebo kamenného obchodu, nezávisle od toho, či pochádzajú z EÚ alebo zo zvyšku sveta, bezpečné. Novým nariadením sa zabezpečí, že trhy si budú plniť svoje povinnosti tak, aby sa k spotrebiteľom nedostávali výrobky, ktoré sú nebezpečné. (iH)