Strana SMER-SD bola zásadne proti schváleniu takéhoto zákona! Tu sú naše argumenty: SMER-SD je jednoznačne za DOBROVOĽNOSŤ očkovania, t.z. že ľudia sa majú sami právo rozhodnúť, či sa zaočkovať dajú, alebo nie, a to na základe dostupných informácií. Vláda je povinná ľuďom poskytnúť objektívne informácie o prínosoch očkovania, ale aj o zdravotných rizikách, ktoré s očkovaním súvisia. Očkovaciu lotériu, sprostredkovateľské odmeny za nábor na očkovanie považujeme za ekonomický nátlak na obyvateľov s cieľom dotlačiť ľudí, aby sa dali zaočkovať. Konanie vlády je v rozpore s Rezolúciou 2361 (2021) Rady Európy, ktorá hovorí, že je potrebné: 7.3.1 zabezpečiť, aby občania boli informovaní, že očkovanie NIE JE povinné a že na nikoho nie je vyvíjaný politický, sociálny alebo iný tlak, aby sa dal zaočkovať, ak si to neprajú sami; 7.3.2 zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný. Aj Európsky parlament a Rada vo svojom rozhodnutí z júna 2021 v bode 36 uvádza: (36) Je potrebné zabrániť priamej alebo nepriamej diskriminácii osôb, ktoré nie sú zaočkované, napríklad zo zdravotných dôvodov, z dôvodu, že nie sú súčasťou cieľovej skupiny, ktorej sa vakcína proti ochoreniu COVID-19 v súčasnosti podáva alebo pre ktorú je povolená, ako sú napríklad deti, alebo z dôvodu, že ešte nemali možnosť dať sa zaočkovať alebo sa rozhodli nenechať sa zaočkovať. Držba potvrdenia o očkovaní alebo držba potvrdenia o očkovaní, v ktorom sa uvádza vakcína proti ochoreniu COVID-19, by preto nemali byť podmienkou výkonu práva na voľný pohyb alebo využívania služieb cezhraničnej osobnej dopravy, ako sú letecké linky, vlaky, autokary alebo trajekty alebo akékoľvek iné spôsoby dopravy. Toto nariadenie sa okrem toho nemôže vykladať tak, že stanovuje právo na očkovanie alebo povinnosť zaočkovať sa.

Očkovacia lotéria a sprostredkovateľská odmena bude stáť desiatky miliónov eur, čo považujeme za ďalšie plytvanie verejnými zdrojmi. Sprostredkovateľská odmena za nábor ľudí na očkovanie môže vyvolať negatívne javy, ako nástroj obohatenia špekulantov na dôchodcoch a sociálne vylúčených skupinách. Za podobné neprijateľné opatrenie, ktoré diskriminuje ľudí, rozdeľuje obyvateľov na zaočkovaných a nezaočkovaných s odlišnými právami považujeme aj zavedenú karanténu po návrate na Slovensko zo zahraničia. Osobne sa nečudujem a v tomto majú ľudia moju plnú podporu, že idú dnes proti týmto nezmyselným opatreniam protestovať, lebo ich diskriminujú a porušujú ich ľudské práva! SMER-SD dal niekoľko podaní na Ústavný súd, pričom vláda obchádza aj rozhodnutia Ústavného súdu.

Aj preto zvolávame na Deň ústavy, 1.septembra 2021 protest, na ktorom chceme hlasne vyjadriť svoj názor na porušovanie Ústavy SR, ľudských práv a diskrimináciu na Slovensku.