Preskúšanie sirén ministerstvo vnútra vykonáva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. (iH)