Prevažovali pritom ženy, ktorých bolo viac ako 822 tisíc. Muži dostávali ku koncu roka viac ako 573 tisíc dôchodkových dávok. Najväčšiu skupinu predstavovali starobné dôchodky – dostávalo ich viac ako milión žien a mužov, za nimi nasledovali invalidné dôchodky (viac ako 237 tisíc) a treťou najpočetnejšou skupinou boli vdovské dôchodky (viac ako 30 tisíc). Z hľadiska krajov putuje najviac dôchodkových dávok všetkých druhov do Nitrianskeho a Prešovského kraja (oba kraje viac ako 229 tisíc). Naopak, najmenej poberateľov žije v Trnavskom (viac ako 182 tisíc) a Bratislavskom kraji (196 tisíc). Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok žiadateľa vypláca viacero typov dôchodkových dávok – ide najmä o starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok a pozostalostné dávky – vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok. Priemerná výška najčastejšie vyplácanej dávky – starobného dôchodku – v decembri 2018 predstavovala 444,26 eura. (iH)