Baníci začali okupačný štrajk namierený proti vojnovému stavu, ktorý vyhlásila poľská komunistická strana, aby efektívnejšie potlačila odpor v krajine.
Počas pacifikácie štrajku boli nasadené tanky a vojenské jednotky za použitia ostrej munície, čoho následkom zomrelo 9 baníkov (21 zranených).
V Poľsku, na rozdiel napr. od Československa, dosahoval odpor voči minulému režimu masové rozmery. Zaujímavé je, že sa organizoval na platforme odborárstva (Solidarność). To bolo pre zástupcov režimu, ktorý sa označoval ako robotnícky, obzvlášť citlivé a nepríjemné.